غروب ستاره

18 05 2009

سلام

*

**

***

****

*****

باز امشب دل آسمان گرفته است

باز امشب ستاره، از زمین رخت بسته است

باز امشب دلم غمگین است

باز امشب امیدم خورشید است…

آیت الله محمد تقی بهجت

آیت الله محمد تقی بهجت

_____________________

باسپاس: احمد

Advertisements