مادر نمونه عشق خدا به بنده

13 06 2009

سلام

روز ولادت ریحانه وجود هستی مظهر مهر و محبت و شجاعت و غیرت سرور بانوان دوعالم حضرت فاطمه زهرا(س) و روز مادر و روز تجلیل از مقام مادر و زن مبارک.

مادر

واژه ای که در طول سال در روزها و شب ها به گونه های مختلفی بیان می شود، مامان، مادر، مامی، عزیز…

در این روزها گاه چه رنجها و خون دل های که از دست فرزندانش نمی کشد، کسی که بدون هیچ چشم داشتی حتی حاضر است از جان خود نیز بگذرد تا آسایش را برای زندگی فرزندان خود به ارمغان آورد، در مقابل در خیلی از مواقع با ناسپاسی های از جانب کسی که انتظارش را ندارد روبه رو می شود که باز با بزرگواری و شکیبایی بی وصفش آنها را تحمل کرده و یا اصلاً به چشم نمی آورد و ما در مقابل در روزی خاص درروزی که گلی معطر متولد می شود کسی که مظهر زیبایی در آفرینش و مهربانی و فداکاری است به یاد مادرانی که او را سرمشق خود قرار دادند تقدیر می کنیم.

چه خوب است که این تقدیرها و تشکرها از مقام مادر و زن در تمام روزها و لحظه ها صورت گیرد.

به یاد روزها و لحظه های که مادران ما در تمام لحظه ها مهر و محبت خود را نثار ما می کردند و حتی به اندازه پلک زدنی از یاد فرزندان خود قافل نمی شدند فکر کنید که این گوهر بی همتا نیز در روزی خاص به یاد فرزندان خود می بود.

پس بیائیم تا این چنین گوهران بی همتای را از دست نداده هر روزمان روز مادر و روز تجلیل از مقام والای زن باشد و یاد مان باشد در این بین فرقی زیادی بین پدر و مادر وجود ندارد.

به یاد روزی که قدر گنجینه های زندگی مان را بدانیم 🙂

فکر کنیم که چگونه محبت های مادر را می توان جبران کرد؟

مادر مظهر مهربانی

به ياد مي آورم هنگامي را كه كودكي ناتوان بودم آن گاه به بالينم بانويي بود كه طوق پرستاري را بگردن نهاده و از شيره جانش مرا پرورش داد تا همچون غنچه شكفته گردم.
مانند پروانه به دور من و خواهرانم مي گشت و تسليم شعله محبتي مي شد كه آن را در جان خويش احساس مي كرد. هنر او سوختن و ساختن و مهرورزيدن بود. شگفت اين بود كه با همه رنجي كه مي كشيد و با همه تلخي كه مي چشيد فقط رضاي خدا براي او مهم بود…

نمونه عشق به مادر

************

باسپاس فراوان: احمد

Advertisements